لوگوی نوشتاری گالری جواهریان
به بزرگترین فروشگاه اینترنتی ساعت و نماینده بیش از هشتاد برند معتبر خوش آمدید.

راهنمای تنظیم سری CAL.E820

راهنمای تنظیم سری CAL.E820

سری های سیتیزن خانواده های مختلفی دارند که هر کدام به طور کاملاً جدا تنظیمات خاص خودشان را دارند، در تنظیمات ساعت سیتیزن همه ی مدل های مختلف از سری های متفاوت را مورد بررسی قرار داده ایم. حال در این مقاله (راهنمای تنظیم سری CAL.E820) صفر تا صد موارد مرتبط را ذکر خواهیم کرد تا راحت تنظیمات را خودتان بتوانید انجام دهید.

 

عقربه كاركرد

دكمه راست فوقانى A                                             

پيچ تنظيم                                                                        عقربه 24- ساعته 

دكمه راست تحتانى B                                                 عقربه ثانيه شمار                

 عقربه حالت نما 

مزايا  

 

       منبع انرژى پاك

        بى نياز از تعويض باطرى

       سيستم نمايش 12/24 ساعته

       برنامه ريزى شده تا سال 2100

      دقت 20/1 ثانيه

       منطقه زمانى دوم

       قابليت تنظيم روزانه (24- ساعته) 

 

ويژگی ها  

        منبع انرژى نورى 

       باطرى قابل شارژ 

        زمان

       تقويم

       زمانسنج (كرونوگراف)

        زمان دوگانه

       هشدار (آلارم) 

 

نکته: اگر ترديدى در دقت كاركرد ساعت داريد، ابتدا با بيرون كشيدن پيچ تنظيم به اندازه دو دنده وضعيت صفر عقربه ها را تنظيم كنيد. اگر عقربه ها و تقويم به وضعيت صفر باز نگشتند،  تنظيم آن ها براى كار مطلوب ساعت ضروريست.  

پس از شارژ كامل باطرى يا بروز اشكالى ديگر، عمليات بازنشانى كامل و تصحيح وضعيت صفر بايد انجام شود. 

عقربه ثانيه شمار اين ساعت با گام های يك ثانيه اى حركت ميكند تا بدينوسيله نشان دهد كه ميزان شارژ جهت كار عادى ساعت كافى ميباشد. عقربه ثانيه شمار در صورت كاهش انرژى با حركت به سوى وضعيت “شارژ” ( ) بر صفحه ساعت، يادآورى ميكند كه وقت آن است كه ساعت را شارژ نماييد. وفتى كه ساعت به اندازه كافى شارژ شده باشد، ثانيه شمار همچنان به حركت با گام های يك ثانيه اى ادامه خواهد داد.

 بخوانید:  راهنمای تنظیم سری CAL.E784

راهنمای تنظیم سری CAL.E820، دستورالعمل عمليات بازنشانى كامل

 • پيچ تنظيم را بچرخانيد تا عقربه حالت نما را در حالت زمانسنج (CHR) قرار دهید.
 • پيچ تنظيم را دو دنده بيرون بكشيد (حالت تصحيح وضعيت صفر). هر كدام از عقربه ها و تاريخ به وضعيت صفر خود كه در حافظه ذخيره شده حركت ميكند و متوقف ميشود.
 • دكمه های راست فوقانى A و راست تحتانى B را به طور همزمان فشار داده و رها كنيد. ساعت با صداى تاييد و عقربه های كاركرد، 24- ساعته، ساعت شمار، دقيقه شمار و ثانيه شمار به ترتيب با انجام حركتى نمايشى انجام عمليات بازنشانى كامل را تاييد ميكنند.
 • حال ميتوانيد تصحيح وضعيت صفر را انجام دھيد.

تصحيح وضعيت صفر عقربه كاركرد و تاريخ 

 • پيچ تنظيم را در حالت زمانسنج (CHR) به اندازه يك دنده بيرون بكشيد تا عقربه كاركرد و تاريخ را تصحيح كنيد.
 • جهت هم تراز كردن تاريخ، پيچ تنظيم را به سمت چپ بچرخانيد.

اگر پيچ تنظيم را يكبار بچرخانيد ، عقربه كاركرد 4 دور زده و تاريخ يك روز تصحيح ميشود.     

چرخاندن سريع پيچ تنظيم (دو يا چند كليك متوالى) باعث حركت متوالى عقربه كاركرد ميشود. هنگام توقف عقربه كاركرد، پيچ تنظيم را يكبار به راست يا چپ بچرخانيد. چانچه عقربه كاركرد به طور دستى متوقف نشود، پس از 31 بار چرخش خود بخود متوقف ميشود. 

 • تاريخ هنگامی كه عقربه كاركرد بر وضعيت صفر قرار ميگيرد، به “1” تغيير ميكند. با چرخاندن پيچ تنظيم و تصحيح تاريخ به “31”، دكمه راست فوقانى A را فشار دھيد تا عقربه كاركرد با تغيير تاريخ به “1” در وضعيت صفر قرار گيرد.

تصحيح وضعيت صفر عقربه های 24- ساعته، ساعت شمار، دقيقه شمار و ثانيه شمار

 • پيچ تنظيم را در جهت يا خلاف جهت حركت عقربه های ساعت بچرخانيد تا عقربه حالت نما را بر حالت زمانسنج (CHR) قرار گيرد.
 • پيچ تنظيم را دو دنده بيرون بكشيد.
 • هر فشار دكمه راست فوقانى A، عقربه ثانيه شمار را يك ثانيه تصحيح ميكند. اگر دكمه A را فشار داده و نگهدارید، عقربه ثانيه شمار سريعا حركت خواهد كرد.
 • چرخاندن پيچ تنظيم سبب ميشود كه عقربه های 24- ساعته و دقيقه شمار تصحيح شوند. عقربه های ساعت شمار و دقيقه شمار با يكبار چرخاندن پيچ تنظيم به راست در جھت حركت عقربه های ساعت و با چرخاندن پيچ تنظيم به چپ در خلاف جهت حركت عقربه های ساعت حركت ميكنند. چرخاندن سريع پيچ تنظيم (دو يا چند كليك متوالى) باعث حركت متوالى عقربه ها ميشود. هنگام توقف عقربه كاركرد، پيچ تنظيم را يكبار به راست يا چپ بچرخانيد. چانچه عقربه كاركرد به طور دستى متوقف نشود، پس از 12 بار چرخش خود بخود متوقف ميشود.  

تنظيم زمان

 • پيچ تنظيم را در جهت يا خلاف جهت حركت عقربه های ساعت بچرخانيد تا عقربه حالت نما را بر حالت زمان (TME) قرار گيرد.
 • پيچ تنظيم را دو دنده بيرون بكشيد. عقربه ثانيه شمار به طرف وضعيت صفر حركت كرده و متوقف ميشود. در صورتيكه عقربه ثانيه شمار در وضعيت ديگرى قرار گرفت، عمليات بازنشانى كامل و تصحيح وضعيت صفر را انجام دهید. عقربه ها با يكبار چرخاندن پيچ تنظيم به راست در جھت حركت عقربه های ساعت و با چرخاندن پيچ تنظيم به چپ در خلاف جهت حركت عقربه های ساعت حركت ميكنند. چرخاندن سريع پيچ تنظيم باعث حركت متوالى عقربه ها ميشود. در حاليكه عقربه ها در حالت “حركت سريع” قرار دارند، يكبار چرخاندن پيچ تنظيم به چپ يا راست باعث توقف عقربه ها ميشود. در تنظيم زمان، به وقت قبل از ظهر (AM ) و بعد از ظهر ( PM) توجه كنيد. پس از اتمام تنظيم زمان، پيچ تنظيم را به داخل فشار دهید.

تنظيم تقويم

 

 • تقويم وقتى كه عقربه حالت نما در حالت زمان (TME) قرار دارد تنظيم ميشود.
 • پيچ تنظيم را يك دنده بيرون بكشيد. عقربه ثانيه شمار روانگرد به نماد ماه تبديل شده و با قرار گرفتن در برابر ھر كدام از وضعيتھاى 1 تا 12، شماره ماه را نشان ميدھد.

مثال: اگر عقربه ثانيه شمار روانگرد در برابر ساعت 4 ايستاد، اين نشاندھنده ماه آوريل ميباشد. در عين حال، عقربه كاركرد به طرف بخش بالايى ساعت حركت كرده تا نشان دھد كه سال جارى سال كبيسه ويا 1، 2 يا 3 سال بعد از سال كبيسه ميباشد. وضعيت صفر عقربه كاركرد سال كبيسه را نشان ميدھد. سالھاى بعد از آن بلافاصله پس از وضعيت صفر نمايش داده ميشوند.

 • جھت تصحيح عدد ماه، دكمه راست تحتانى B را فشار داده و رھا كنيد تا عقربه ثانيه شمار روانگرد ماه صحيح (عددى) را نشان دھد. جھت تصحيح نماد سال كبيسه، دكمه راست فوقانى A را فشار داده و رھا كنيد. به منظور تغيير تاريخ، پيچ تنظيم را يكبار در خلاف جھت حركت عقربه ھاى ساعت بچرخانيد. چرخاندن سريع پيچ تنظيم در خلاف جھت حركت عقربه ھاى ساعت باعث حركت متوالى تاريخ ميشود. جھت توقف حركت تاريخ، پيچ تنظيم را يكبار به راست يا چپ بچرخانيد.
 • به منظور اتمام تنظيم زمان، پيچ تنظيم را به داخل فشار دھيد. پس از تنظيم صحيح تفويم و شارژ منظم ساعت، عمليات خودكار ماه، تاريخ و سال كبيسه تا سال 2100 ادامه پيدا خواھد كرد.

استفاده از زمانسنج (كرونوگراف)

 • پيچ تنظيم را بچرخانيد تا عقربه حالت نما بر حالت زمانسنج (CHR) قرار گيرد.
 • براى شروع يا توقف اندازه گيرى توسط زمانسنج، دكمه راست فوقانى A را فشار داده و رها كنيد.

با فشار دكمه راست فوقانى A، ساعت با توليد صدايى شروع يا توقف زمانسنج را تاييد ميكند. هنگام اندازه گيرى زمان سپرى شده، عقربه ثانيه شمار روانگرد ثانيه ها و عقربه كاركرد دقيقه ها را نشان ميدهد. فشار دكمه راست تحتانى B پس از توقف زمانسنج، كل زمان سپرى شده را در واحد 20/1 ثانيه نشان ميدهد.

 • پس از توقف زمانسنج، جهت بازگشت عقربه های زمانسنج به وضعيت 12:00 دكمه راست فوقانى A را فشار داده و نگهدارید.
 • زمانسنج حداكثر 59 دقيقه و 99/59 ثانيه را با گام های 20/1 ثانيه اندازه گيرى كرده و در وضعيت صفر متوقف ميشود.

تنظيم وقت محلى در CAL.E820

 • كاركرد وقت محلى (L-TM) امكان آن را ميدهد كه زمان براى منطقه زمانى ديگرى غير از وقت محلى شما تعيين شود. 
 • پيچ تنظيم را بچرخانيد تا عقربه حالت نما بر حالت وقت محلى (L-TM) قرار گيرد.
 • پيچ تنظيم را دو دنده بيرون بكشيد (حالت تنظيم زمان)
 • پيچ تنظيم را يك دنده در جهت حركت عقربه های ساعت بچرخانيد. عقربه های 24 – ساعته، ساعت شمار و دقيقه شمار يك ساعت به جلو حركت ميكنند (در تنظيم زمان، به وقت قبل از ظھر (AM ) و بعد از ظهر ( PM) توجه كنيد). اگر پيچ تنظيم را يك دنده در خلاف جھت حركت عقربه هاى ساعت بچرخانيد، عقربه ها يك ساعت به عقب ميروند. اگر هنگام حركت (در جهت حركت عقربه های ساعت) به منطقه زمانى ديگر از ساعت 12:00 نيمه شب رد شديد، تاريخ يك روز به جلو ميرود. اگر هنگام حركت (در خلاف جهت حركت عقربه های ساعت) به منطقه زمانى ديگر از ساعت 12:00 نيمه شب رد شديد، تاريخ با گذشت 2 يا 3 دقيقه تصحيح خواهد شد.  

استفاده از هشدار

 • زمان هشدار بايد بر اساس سيستم نمايش 24- ساعته زمان و با توجه به وقت قبل از ظهر (AM ) و بعد از ظهر ( PM) تنظيم شود. زنگ هشدار پس از تنظيم هر روز به مدت 15 ثانيه زنگ خواهد زد. صداى زنگ را ميتوان با فشار ، دكمه راست فوقانى A يا دكمه راست تحتانى B قطع نمود.
 • زمان هشدار را تنها ميتوان طبق تنظيم زمان در حالت عادى زمان (TME) تنظيم نمود.
 • پيچ تنظيم را بچرخانيد تا عقربه حالت نما بر حالت هشدار (ALM) قرار گيرد. عقربه ثانيه شمار حركت كرده و در وضعيت روشن يا خاموش (ON/OFF ) قرار ميگيرد و عقربه ھاى 24- ساعته، ساعت شمار و دقيقه شمار به سوى زمان هشدارى كه از قبل تعيين شده حركت ميكنند.
 • پيچ تنظيم را دو دنده بيرون بكشيد (حالت تنظيم زمان). هشدار به طور خودكار در وضعيت روشن (ON ) قرار ميگيرد. 
 • زمان هشدار را ميتوان با چرخاندن پيچ تنظيم در جھت حركت عقربه های ساعت و حركت آن ها به جلو و چرخاندن عقربه های ساعت در خلاف جهت حركت عقربه های ساعت و حركت آن ها به عقب تنظيم نمود. در تنظيم زمان، به وقت قبل از ظھر (AM ) و بعد از ظهر ( PM) توجه كنيد.
 • هنگامی كه در حالت هشدار قرار داريد و پيچ تنظيم هنوز بيرون است، ميتوان هشدار را با فشار و رها كردن دكمه راست فوقانى A روشن يا خاموش (ON/OFF ) نمود.
 • به منظور اتمام تنظيم زمان، پيچ تنظيم را به داخل فشار دهيد. اگر دكمه راست فوقانى A را در حالى كه پيچ تنظيم در جاى خود و ساعت در حالت هشدار قرار دارد فشار دهيد، هشدار زنگ خواهد زد. 
اشتراک گذاری با دیگران:
فهرست مقاله
راهنمای تنظیم سری CAL.U680

راهنمای تنظیم سری CAL.U680

اردیبهشت 24, 1403

این ساعت با نیروی خورشیدی کار می کند. صفحه را مقابل نور بگیرید و زمانی که به میزان کافی شارژ شد از آن استفاده نمایید.برای دیدن جزئیات زمان شارژ، مشخصات فنی و عملکردها به دستورالعمل

مطالعه بیشتر
راهنمای تنظیم سری CAL.E820

راهنمای تنظیم سری CAL.E820

اردیبهشت 17, 1403

سری های سیتیزن خانواده های مختلفی دارند که هر کدام به طور کاملاً جدا تنظیمات خاص خودشان را دارند، در تنظیمات ساعت سیتیزن همه ی مدل های مختلف از سری های متفاوت را مورد بررسی

مطالعه بیشتر
دلیل بخار گرفتن شیشه ساعت مچی چیست؟

دلیل بخار گرفتن شیشه ساعت مچی چیست؟

اردیبهشت 8, 1403

شاید در وهله اول بخار گرفتن شیشه ساعت مچی یک موضوع بسیار پیش پا افتاده و ساده به نظر برسد ولی باید گفت امکان به وجود آمدن چندین مشکل در این بین وجود دارد. ممکن

مطالعه بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *